Kinderboerderij de Sik is opgezet door vrijwilligers en wordt uitsluitend door vrijwilligers gerund. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers om al het werk op en rond de kinderboerderij voor elkaar te krijgen. Sommige vrijwilligers zijn er meerdere dagen per week, andere een dag deel per week. De keuze is aan u!

De boerderij kan niet bestaan zonder dat de hier onderstaande werkzaamheden uitgevoerd worden:

 • het voeren van de dieren en toezicht houden tijdens openingstijden
 • mesten en schoonhouden van de dierenverblijven
 • onderhoud aan de gebouwen, stallen, hekwerk etc.
 • bouwen aan projecten
 • tuinieren
 • opzetten en uitwerken van activiteiten

Door de diversiteit aan werkzaamheden zit er vast iets tussen wat u aanspreekt.

Negen redenen om vrijwilligers te worden bij kinderboerderij de Sik:

 • Een leuke vrijetijdsbesteding waarin u  veel mensen ontmoet.
 • Een gezellig team van vrijwilligers waar u deel van uitmaakt.
 • Een zeer leerzame bezigheid. U zult steeds weer nieuwe dingen leren over het leven van en zorg voor dieren.
 • U draagt uw steentje bij aan de Bredaase maatschappij. Door u inzet kunnen talloze kinderen (en volwassenen) genieten van de kinderboerderij.
 • Vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid is een sterk pluspunt op uw cv.
 • U hoeft geen expert te zijn op het gebied van dieren.
 • De dieren kunnen het u niet vertellen, maar ze zijn hele blij met uw aandacht en verzorging
 • U heeft een geweldige club parttime huisdieren
 • Er zijn jeugdvrijwilligers werkzaam op de kinderboerderij.

Omdat vrijwillig niet vrijblijvend is, heeft  De Sik een vrijwilligersbeleid. We willen immers goede afspraken met elkaar maken zodat zowel bezoek als andere vrijwilligers op een plezierige manier op de kinderboerderij kunnen verblijven.

Wat verwachten wij van jou?

 1. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Als je afspreekt dat je komt wordt er op je gerekend. Kun je niet, meldt dit dan uiterlijk één week van tevoren bij   de Coördinator Vrijwilligers.
 2. Gedraag je netjes, beleefd en behulpzaam richting bezoekers.
 3. Ga verantwoordelijk en zorgvuldig om met de spullen van de Sik.
 4. Laat ruimtes opgeruimd en schoon achter.

 

VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST

Elke vrijwilliger houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven en tekent daarvoor.

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als iedereen elkaar in zijn waarde laat en met respect behandelt. Dit betekent dat wij op onze kinderboerderij alle vormen van ongelijkwaardige behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen ontoelaatbaar vinden, en het hiertoe aanzetten ook.

Wij vragen van alle (jeugd)vrijwilligers en bezoekers dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet: iedereen telt mee op de kinderboerderij.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik val de ander niet lastig.
 • Ik berokken de ander geen schade.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik negeer de ander niet.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar om hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp, bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur of de vertrouwenspersoon.
 • Ook als ik via sociale media communiceer over Kinderboerderij de Sik of met andere vrijwilligers van Kinderboerderij de Sik gedraag ik mij volgens deze omgangsregels.

 

Eigen verklaring volwassen vrijwilligers Kinderboerderij de Sik

Ondergetekende verklaart hierbij dat:

 1. Hij/zij zich nimmer schuldig heeft gemaakt aan zeden- of geweldsdelicten, (dieren)mishandeling, verduistering of diefstal.
 2. Hij/zij geen strafblad in verband met bovengenoemde punten of andere strafbare feiten heeft.
 3. Er nimmer voor een dergelijk vergrijp sancties jegens hem/haar zijn getroffen.
 4. Hij/zij zich realiseert dat ongepast gedrag jegens dieren, (jeugd)vrijwilligers, stagiaires, bezoekers,  en andere betrokkenen niet getolereerd wordt.
 5. Hij/zij zich realiseert een voorbeeldfunctie te hebben en daar dus naar handelt.
 6. Hij/zij ervan op de hoogte is dat het kunnen overleggen van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) een voorwaarde is om als vrijwilliger betrokken te zijn bij Kinderboerderij de Sik, en dat hij/zij akkoord gaat met de aanvraag van een VOG door Kinderboerderij de Sik.

Heeft u interesse om vrijwilliger te worden op kinderboerderij de Sik? Komt u dan gezellig langs en we geven u al de informatie die u nodig heeft om tot een goed besluit te komen. U kunt ook bellen naar Peter Geneuglijk op telefoonnummer 06-48042189 of Mireille van Gils 06-24673599