Verantwoording

Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor de gang van zaken op de Kinderboerderij De SIK. Wel heeft elk bestuurslid zijn specifieke aandachtsgebied.Van de drie bestuursleden heeft 1 bestuurslid een contract bij de gemeente ivm de specifieke taakstelling.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Peter Geneuglijk (Voorzitter en penningmeester)

Mireille van Gils (Dieren, PR en communicatie)

Irene Bonte (Secretaris)

Mireille is in dienst van de gemeente en verantwoordelijk voor de verzorging van de dieren.

 

Beleidsplan Kinderboerderij De Sik

In het beleidsplan van Kinderboerderij De Sik wordt de visie verwoord van het bestuur en inzage gegeven in beleid. Het volledige beleidsplan kunt u openen en lezen via deze link 2023 beleidsplan kinderboerderij-PDF

 

Financiële verantwoording

In het begin van het jaar  geeft het bestuur van Kinderboerderij De SIK inzage in de financiële situatie van de kinderboerderij van het voorafgaande jaar door middel van een baten en lasten overzicht. Het baren en lasten overzicht van her jaar 2022 kunt u openen en lezen via deze link 2022 De Sik Financiele staat