Verantwoording

Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor de gang van zaken op de Kinderboerderij De SIK. Wel heeft elk bestuurslid zijn specifieke aandachtsgebied.Van de drie bestuursleden heeft 1 bestuurslid een contract bij de gemeente ivm de specifieke taakstelling.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Peter Geneuglijk (Voorzitter en penningmeester)

Mireille van Gils (Dieren, PR en communicatie)

Irene Bonte (Secretaris)

Mireille is in dienst van de gemeente en verantwoordelijk voor de verzorging van de dieren. De bestuursleden voeren hun functie uit op dezelfde basis als de vrijwilligers. Zij ontvangen op geen enkele wijze een beloning van Kinderboerderij De Sik en/of Stichting Kinderboerderij Haagse Beemden voor de door hun uitgevoerde taken cq werkzaamheden.

Beleidsplan Kinderboerderij De Sik

In het beleidsplan van Kinderboerderij De Sik wordt de visie verwoord van het bestuur en inzage gegeven in beleid. Het volledige beleidsplan kunt u openen en lezen via deze link

 

Financiële verantwoording

In het begin van het jaar  geeft het bestuur van Kinderboerderij De SIK inzage in de financiële situatie van de kinderboerderij van het voorafgaande jaar door middel van een baten en lasten overzicht. Het baten en lasten overzicht van het jaar 2023 kunt u openen en lezen via deze link: 2023 De Sik Financiële staat

Net zoals iedereen had ook  Kinderboerderij De Sik te maken met de gestegen kosten in het algemeen, bij inkoop en bij de vaste lasten. Desondanks lijkt het erop dat De Sik het boekjaar met een positief resultaat heeft kunnen afsluiten.  Echter door een aantal rekeningen uit 2023 welke in 2024 zullen worden betaald valt de netto winst eigenlijk lager uit. Vooralsnog is het exploitatie resultaat toegevoegd aan de rekening …595 en de spaarrekening.