Een donatie heeft veelal een specifiek doel en kan op verschillende manieren worden gedaan. Het belangrijkste verschil met een gift is dat de donatie via de organisatie Why Donate wordt gedaan. Why Donate stort maandelijks de gedoneerde bedragen op de rekening van De Sik. Hiervoor rekent Why Donate een klein percentage van het gedoneerde bedrag (Fooi). Daarnaast biedt Why Donate de mogelijkheid om ons op een aantal verschillende manieren helpen. Why Donate heeft geen ANBI-status.

1. Doe Een Donatie

Voor alle duidelijkheid, het gaat om een financiële donatie om de kinderboerderij te ondersteunen. Dat kan eenmalig maar ook maandelijks of jaarlijks. Daarvoor word je regelmatig per email op de hoogte gehouden van wat er speelt op de kinderboerderij. Als je dat wat lijkt klik dan op de knop met de tekst DONEER. De genoemde bedragen en percentages onder  “Fooi” die vervolgens zichtbaar zijn kunnen worden aangepast via “anders”

2. Kom In Actie

Ondersteun Kinderboerderij De Sik door zelf een actie te organiseren op je werk, je school of je club. Denk bijvoorbeeld aan een sponsorloop of een andere prestatie waar je denkt geld mee te kunnen ophalen. Bovenstaande link geeft je meer informatie en zelfs een beetje inspiratie

3. Doneeracties

Deze zijn veelal gericht op onderhoudswerkzaamheden in de breedste zijn op de kinderboerderij. Dat kan zijn voor nieuwe planten in de tuin, vervanging van een stuk hekwerk etc. Deze acties worden veelal opgestart vanuit het bestuur van de Kinderboerderij. Zo is er dit jaar (2023) een doneeractie voor vervanging van een stuk hekwerk.